Pressmeddelanden

  • Ny utbildning för elever om frivilligt sex

    2021-02-08 Brottsoffermyndigheten lanserar en ny lärarhandledning och webbutbildning för att öka kunskapen i skolan om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Frågan om hur samtycke och frivillighet kan ingå i undervisningen är aktuell. Förra veckan beslutade regeringen om läroplansändringar för kunskapsområdet sex och samlevnad.

Senast uppdaterad:2012-03-16