Ordlistor

Det juridiska språkbruket är inte alltid lätt att förstå, hoppas du får viss hjälp av dessa ordlistor. Bara den första ordlistan är gjord på Brottsoffermyndigheten, övriga listor finns på andra hemsidor inom rättsväsendet.
Senast uppdaterad:2019-10-04