Om Brottsofferfonden

Brottsofferfonden har sedan 1994 finansierat forskning och projekt för att öka kunskapen om brottsoffer och för att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. Forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter kan ansöka om projektbidrag två gånger per år.

Målet för Brottsofferfonden är att stimulera omfattningen av och kvaliteten på det brottsofferarbete och den brottsofferforskning som bedrivs i Sverige. Fonden är en viktig finansiär för brottsofferjourer och andra organisationer som möter brottsoffer och vittnen samt för forskare som arbetar med brottsofferfrågor.

Så finansieras Brottsofferfonden

Brottsofferfonden finansieras huvudsakligen av en avgift som betalas av personer som dömts för brott. Den som dömts eller fått ett strafföreläggande för ett brott som kan leda till fängelse ska betala en särskild avgift om 800 kronor till Brottsofferfonden. Den som avtjänar sitt straff i form av elektronisk fotboja ska betala en avgift på 80 kronor per dag, upp till 9 600 kronor för hela perioden. Fonden tar också emot gåvor.

Betala avgift till Brottsofferfonden

Det framgår av domen om du ska betala till Brottsofferfonden. Du får i så fall ett inbetalningskort från Polismyndigheten. Om du vill ha mer information, kontakta Polismyndigheten på telefon 010-563 35 04.

 

Senast uppdaterad:2020-01-20