Kontaktuppgifter för stöd till brottsoffer

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till organisationer och myndigheter på lokal, regional och nationell nivå. Kontaktuppgifterna är sorterade länsvis, välj ditt län genom att klicka på kartan eller i listan.

För kontaktuppgifter till enskilda kommuner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landstings hemsida. I kommuner där det saknas ideell kvinnojour finns ibland liknande verksamhet i kommunal regi.

Senast uppdaterad:2019-07-09
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå