Kunskapscentrum

Brottsoffermyndigheten ska samla och sprida information och forskningsresultat för att bidra till ett bättre bemötande och behandling av brottsoffer. Det sker bland annat genom informationsmaterial till andra myndigheter, ideella organisationer och brottsoffer. Brottsoffermyndigheten arrangerar också konferenser, temadagar och vidareutbildningar.

Information
Brottsoffermyndighetens webbplats ger snabb, fördjupad och korrekt vägledning i ersättningsfrågor och annan brottsofferrelaterad information. Myndigheten erbjuder information på svenska och andra språk. På sidan Material och Publikationer finns möjlighet att ladda ned och beställa informationsmaterial. 

Ett elektroniskt nyhetsbrev ges ut sex gånger per år och myndigheten har även ett specialbibliotek med såväl svensk som internationell litteratur om brottsofferfrågor. Dessutom har myndigheten en välbesökt och webbaserad utbildningsprodukt som handlar om hur en rättegång går till, Rättegångsskolan.


Utbildning och samverkan
Genom att arrangera utbildningar, seminarier och temadagar sprider Brottsoffermyndigheten forskningsresultat och praktiska erfarenheter av brottsofferarbete.

Arrangemangen genomförs ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Utbildningarna riktar sig främst till personal inom rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt till aktiva inom ideella organisationer. Läs mer på sidan Arrangemang på gång.


Föreläsningar
Brottsoffermyndigheten erbjuder också föreläsningar på olika teman, t.ex. om vägen till ekonomisk kompensation för brottsoffer, bemötandefrågor i praktiken, våld i nära relationer och samhällets stöd till brottsoffer.

Kontakta gärna myndigheten om ni är intresserade av en föreläsning med brottsoffertema. Om personal från myndigheten inte kan föreläsa kan vi alltid tipsa om duktiga och intressanta forskare och praktiker som föreläsare.

Brottsoffermyndighetens föreläsare tar inget arvode, men den organisation som beställer föreläsningen får stå för resekostnader. Ett krav är att det rör kvalificerad utbildning för minst 25 personer. Utbildningsinsatsen bör dessutom bygga på lokal eller regional samverkan.


Projekt och regeringsuppdrag
Utöver Brottsoffermyndighetens ordinarie verksamhetsområden bedriver myndigheten olika projekt och får regeringsuppdrag. Läs mer på sidan Projekt och uppdrag.


Kontakta Kunskapscentrum

 • Ulf Hjerppe, chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden
  090-70 82 54, 070-619 57 54
 • Maria Königsson, handläggare Brottsofferfonden
  090-70 82 03
 • Aiste ​Ornataviciute, ansvarig för Brottsoffermyndighetens bibliotek och kontaktperson för brottsofferjourer
  090-70 82 76
 • Fredrik Selin, handläggare, projektledare för webbplatsen Brottsofferguiden och arbetar med de särskilda medel som utlysts för projekt angående våld mot kvinnor.
  090-70 82 58
 • Anna-Karin Lundström, handläggare, projektledare för myndighetens regeringsuppdrag om den nya sexualbrottslagstiftningen.
  090-70 82 32
 • Anna Wergens, jur.dr med ansvar för internationella frågor
  090-70 82 62
 • Karin Wikman, kommunikatör
  090-70 82 79
 • Kontaktuppgifter för vittnesstödsverksamheten.

E-postadresser följer standarden fornamn.efternamn@brottsoffermyndigheten.se.

Senast uppdaterad:2020-02-04