Arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt seminarier och större temadagar med olika brottsofferteman riktade till olika målgrupper. Ambitionen är att sprida dessa till olika orter runt om i landet.

Nedan finns programinformation om aktuella arrangemang.
 • 11 jun
  Temadag om hatbrott, Göteborg 2019
  Brottsoffermyndigheten bjuder in till en utbildningsdag om hatbrott.
 • 12 jun
  Brottsoffermyndigheten på Stockholm Criminology Symposium 2019
  Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Stockholm Criminology Symposium den 12 juni 2019. Föreläsningen har titeln Free will only – A campaign about the new sexual offence legislation och handlar om en kampanj som myndigheten genomförde hösten 2018 om den nya sexualbrottslagstiftningen.
 • 13 jun
  Brottsoffermyndigheten på Victim Support Europes konferens 2019
  Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Victim Support Europes årliga konferens. Föreläsningen har titeln Free will only - new law on sexual offences and awareness raising campaign.
 • 30 jun
  Sista dag att skicka in bidrag till Brottsoffermyndighetens uppsatstävling
   För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum. Om du vill vara med i tävlingen ska du skicka in ditt bidrag senast den 30 juni.
 • 02 jul
  Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2019
  Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld är brottsoffer” och det andra ”Av fri vilja – om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning
Senast uppdaterad:2012-03-27