Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime

Riktlinjerna utarbetades ursprungligen av International Bureau for Children’s Rights (IBCR) i Kanada. Efter flera års arbete blev de en FN-resolution som antogs av the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice under 2005. Riktlinjerna är avsedda att komplettera FN:s brottsofferdeklaration.

Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (2005)
Riktlinjerna ska vara medlemsstaterna till hjälp i utarbetande och översyn av lagstiftning och för dem som i sitt yrke möter barn som är brottsoffer.

För att hjälpa FN:s medlemsländer att genomföra riktlinjerna  har det utarbetats modell-lagstiftning. Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime

Riktlinjerna finns även i en svensk översättning:
Riktlinjer om rättskipning i ärenden som rör barn som blivit offer för eller vittnen till brott

Riktlinjerna har också gjorts tillgängliga i en barnvänlig version på ett enklare språk än originalet och med förklaringar för barn. Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime - Child-friendly version

Senast uppdaterad:2014-08-25