Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System

Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System Recommended by Economic and Social Council resolution 1997/30 of 21 July 1997
FN:s riktlinjer om barn i rättssystemet kom till 1997 i samband med ett expertmöte som hölls i Wien för experter på barn från olika regioner i världen. Riktlinjerna riktar sig till FN:s organ och program och till barnkonventionens parter och har till syfte att underlätta efterlevnaden av principerna i Barnkonventionen.

Riktlinjerna gäller barnets situation i rättsväsendet på ett allmänt plan men ett avsnitt rör särskilt barn som är brottsoffer och vittnen. I detta avsnitt som innehåller 11 artiklar finns flera av principerna i FN:s brottsofferdeklaration med, t.ex. att barnet ska ges tillgång till rättvisa och behandlas med medkännande och respekt. En artikel rör barn som har flyttas olagligt över gränser och den slår fast att dessa barn ska få återvända till sina hemland.

Riktlinjerna betonar också utbildning för rättsväsendets personal och de uppmanar staterna att etablera särskilda enheter inom polisen, åklagarväsendet och i domstolsväsendet för hantering av barn som är brottsoffer.
Senast uppdaterad:2017-07-24