Finns det stöd under rättsprocessen?

Innan och under själva rättegången kanske du behöver stöd eller hjälp.
På Rättegångsskolan får du lära dig mer om hur en rättegång går till och där finns också information kring olika former av stöd som du kan få. Rättegångsskolan består av animationer, bilder, korta filmsekvenser och en berättarröst.

Vill du i stället läsa om vilka olika former av stöd som finns, kommer här en kort beskrivning.

Målsägandebiträde
Ett målsägandebiträde är en advokat eller en jurist som ger dig stöd och hjälp under förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdet kan hjälpa dig med frågor om skadestånd och föra din talan under rättegången.

Vem kan få ett målsägandebiträde?
Om du har blivit utsatt för ett sexualbrott har du rätt till ett målsägandebiträde. Även vid andra brott som innebär ett angrepp på din person kan du få ett målsägandebiträde. Exempel på sådana brott är misshandel, rån och andra brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Hur får jag ett målsägandebiträde?
Om du behöver ett målsägandebiträde kan du meddela åklagaren eller den polis som ansvarar för förundersökningen. Det är tingsrätten som beslutar om du har rätt till det. Det är i så fall gratis. Om du inte har rätt att få ett målsägandebiträde, men ändå vill ha juridisk hjälp, kan du kontakta en advokat som du själv betalar för.

Stödperson
Om du behöver stöd vid förhör hos polisen eller vid rättegången har du rätt att ta med dig en stödperson. Att du har med dig någon kan vara värdefullt för dig om du vill diskutera det som har hänt. Stödpersonen får inte säga något under förhör eller rättegång. Personen kan heller inte få ersättning för att vara med.

Hur får jag en stödperson?
Du väljer själv stödperson och det kan vara någon som du känner - en god vän, en släkting, en arbetskamrat eller någon annan. Du kan också vända dig till socialtjänsten eller en brottsofferjour. De kan hjälpa dig att få kontakt med en lämplig stödperson.

Vittnesstöd
Ett vittnesstöd är en person som arbetar ideellt med att hjälpa personer som har blivit utsatta för brott och personer som varit vittne till brott. Det är en person som har gått en utbildning i att hjälpa människor under rättegången. Vittnesstöden finns på alla tingsrätter och hovrätter i Sverige.

Vad gör ett vittnesstöd?
Vittnesstöden ger medmänskligt stöd och praktisk information till dig före och efter rättegången. De kan beskriva hur förhandlingen kommer att gå till, visa dig till rätt förhandlingssal och var garderob och toaletter finns.

Vid de flesta domstolar finns det särskilda vittnesstödsrum dit vittnesstödet kan följa dig så att du får sitta och vänta i lugn och ro. På så sätt slipper du oroa dig för att möta till exempel den tilltalade eller den personens vänner. Du kan även prata med vittnesstödet om du är orolig och nervös, vilket är mycket vanligt i samband med en rättegång.

Vittnesstöden har fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med brottsoffer eller vittnen. Om du har frågor om själva brottshändelsen måste du istället vända dig till åklagaren eller domstolen.

Hur får jag ett vittnesstöd?
I den kallelse till rättegång du får ska det finnas information om vart du ska vända dig om du vill ha ett vittnesstöd. Om det inte gör det kan du kontakta din tingsrätt. Vill du ha mer information om vittnesstöd kan du läsa mer under vittnesstöd. Du kan också kontakta oss på Brottsoffermyndigheten som kan berätta mer om vittnesstöd.

Tolk
Om du har svårt med språket eller är allvarligt hörsel- eller talskadad har du rätt till gratis tolk. Du har rätt till tolk både när du gör polisanmälan, under förundersökning och under rättegång. Du kan också få det om du behöver komma i kontakt med andra myndigheter, till exempel kommunens socialtjänst.

Särskild företrädare för barn
Ett barn som har utsatts för ett brott kan ha rätt till extra juridisk hjälp av en särskild företrädare. Det är ofta en advokat eller en biträdande jurist. Barnet har rätt till det om barnet har blivit utsatt för brott av sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Det gäller också om den som misstänks för brottet står i ett nära förhållande till barnets vårdnadshavare. Företrädaren ska ta till vara barnets rättigheter under förundersökning och rättegång. Det är åklagaren som ansöker om en särskild företrädare hos tingsrätten.

Juridisk rådgivning
I alla typer av mål kan du få juridisk rådgivning enligt rättshjälpslagen. Det kan gälla till exempel skadeståndstalan som polis och åklagare inte hjälper till med eller förhandlingar med försäkringsbolag. Du kan vända dig till en advokatbyrå som lämnar rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du kan få rådgivning i högst två timmar.

För rådgivningen betalar du en fast avgift som är lägre än vad rådgivning i vanliga fall kostar. Kostnaden för en timmes rådgivning är cirka 1 800 kronor. Om du är under 18 år och din ekonomi är knapp kan du få kostnadsfri rådgivning. Är du vuxen och har små inkomster kan avgiften sänkas.

Rättsskydd
Rättsskydd är något som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshus- försäkringar. Rättsskyddet i din försäkring kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud i samband med tvister om ett skadestånd. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta om du har rätt till ersättning genom din försäkring.

Rättshjälp
Rättshjälp kan du i vissa fall få om du inte har någon försäkring med rättsskydd. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden för juridiskt biträde åt dig. Det är Rättshjälpsmyndigheten som beslutar om du har rätt till det.

Rättshjälpsmyndighetens webbplats kan du ta reda på mer om rättshjälp.
Senast uppdaterad:2020-08-12