Aktuella beslut 29 oktober 2007

Nämnden för brottsskadeersättning 29 oktober 2007
Från ett sammanträde med Nämnden för brottsskadeersättning den 29 oktober 2007 redovisas följande ärende:

Fråga om brottsskadeersättning till barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person.

Tre syskon, födda 1995, 2001 och 2003, bevittnade att deras mor misshandlades, hotades och ofredades av deras far under tiden augusti 2003 – juli 2005, dvs. under en period på ca två år. Misshandeln skedde i bostaden och bestod bl a i att fadern tilldelade modern upprepade slag i ansiktet och på kroppen, sparkade henne mot kroppen samt drog henne i håret och i kinderna med bl a smärta, svullnad, rodnad och blåmärken som följd. Vid ett tillfälle tryckte fadern en kniv mot moderns mage med en sårskada som följd. Hoten bestod i att fadern uttalade att han skulle döda modern och vid flera tillfällen riktade fadern livsfarliga vapen mot modern som t ex knivar, yxor och ett avsågat hagelgevär. Vid ett tillfälle uttalade fadern att han skulle döda modern, varefter han tejpade över hennes mun och tejpade fast hennes armar i en säng. Vid ett annat tillfälle band han fast moderns fötter med en elkabel samtidigt som har riktade en yxa mot henne. Han förgrep sig även sexuellt på modern vid ett tillfälle. Tingsrätten dömde fadern för grov kvinnofridskränkning och våldtäkt till tre års fängelse samt förpliktade honom att utge skadestånd till modern med bl a sakprövade 225 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndigheten beviljade brottsskadeersättning till barnen med följande motivering. Av utredningen i ärendet framgår att brottsligheten har begåtts när barnen varit hemma och ibland närvarande i samma rum. Den brottslighet som barnen bevittnat har varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos dem i förhållande till en närstående person. De har därför rätt till brottsskadeersättning.

Med hänsyn till omständigheterna i ärendet, bl a omfattningen på den brottslighet som barnen bevittnat, tillerkändes de två yngsta barnen brottsskadeersättning med 15 000 kr. Fadern hade berättat ingående för det äldsta barnet om vad han misstänkte att modern gjort med andra män. Modern hade dessutom bett barnet ringa polisen vid något tillfälle när hon blivit misshandlad av fadern. Med hänsyn till det barnets särskilda utsatthet utgick brottsskadeersättning med 20 000 kr (Dnr 9009 – 9011/2007).

För Brottsoffermyndighetens beslut i andra ärenden av samma typ, se referat från sammanträde med Nämnden för brottsskadeersättning den 28 maj 2007.

Hans Sjölander
Avdelningsdirektör
Senast uppdaterad:2017-09-08