Webbsändning om barn och ungas utsatthet för våld, 19 maj 2021

Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld den 19 maj 2021.
  • Datum: onsdag 19 maj 2021
  • Tid: 9.00-11.05
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Program

9.00 Välkomna, Brottsoffermyndigheten

9.15 Ungarelationer.se - Våld i ungas partnerrelationer, Mikis Kanakaris, verksamhetsutvecklare och coach, 1000 möjligheter

10.00 Paus

10.15 Sex som självskadebeteende, Cecilia Fredlund, ST-läkare i psykiatri, Psykiatriska kliniken i Linköping

11.05 Avslutning

 

Mer om föreläsarna

Mikis Kanakaris är verksamhetsutvecklare och coach på 1000 möjligheter.

Organisationen driver webbplatsen ungarelationer.se som ger stöd och information till unga som blir utsatta för våld i partnerrelationer.

 

Cecilia Fredlund är ST-läkare i psykiatri vid Psykiatriska kliniken i Linköping.

Hennes forskningsområde omfattar olika typer av sexuellt våld, sexuellt risktagande och sexualvanor framför allt bland unga individer.


 
 
 
 
 

 

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer, skolan samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Länk till webbsändningen skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar innan sändningen.

Anmälan

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är den 14 maj 2021.

 

Frågor?

Kontakta Aistė Ornatavičiūtė, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 76 eller via e-post: aiste.ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se.

Senast uppdaterad:2021-04-26