Informationsmaterial om kopplingen mellan våld i nära relation och våld mot djur

Föreningen Veterinär Omtanke om Våldsutsatta (VOOV) arbetar med att at ge tillfälliga jourhem åt djur under den tid deras ägare befinner sig på ett skyddat boende.
För att lyfta kopplingen mellan våld i nära relation och våld mot djur har föreningen tagit fram informationsmaterial i form av större posters som kan sättas upp i exempelvis samlingslokaler, visitkort med kortfattad information om föreningen samt tre foldrar. En folder vänder sig till nya medlemmar, en till våldsutsatta och en till de som möter våldsutsatta. Exempel på en poster och tre broschyrer syns här nedanför.

Tre broschyrer från Voov

Plansch Voov

Projektansvarig:
Veterinär Omtanke om Våldsutsatta

Senast uppdaterad:2020-03-19