Information i radio och på bussar

Brottsofferjouren Värmland har satsat för att nå nya målgrupper via buss- och radioreklam.
Jouren hade sedan tidigare fyra korta jinglar med radioreklam som kunde användas. De spelades på tre olika radiokanaler.

Jouren hade även reklam på bussar. Fyra budskapsfilmer om Brottsofferjouren och vilket stöd jouren kan erbjuda visades på tv-skärmar i alla bussar inom Karlstad kommun.

Projektansvarig:
Brottsofferjouren Värmland

Senast uppdaterad:2020-03-06