Grundutbildning om mäns våld mot kvinnor

Kvinnojouren i Sundbyberg har haft en grundutbildning för 11 nya volontärer.
Utbildningen bestod av totalt sju pass som handlade om mäns våld mot kvinnor, samtalsmetodik, särskilt utsatta grupper, grundläggande juridik och stödsökandes rättigheter. Övningar om bemötande ingick också i utbildningen.
Kvinnojouren rekryterade volontärer via social media och med hjälp av Volontärbyrån.

Projektansvarig:
Kvinnojouren i Sundbyberg

Senast uppdaterad:2020-03-06