Grundutbildning om mäns våld mot kvinnor

Kvinnojouren i Sundbyberg har haft en grundutbildning för 11 nya volontärer.
Utbildningen bestod av totalt sju pass som handlade om mäns våld mot kvinnor, samtalsmetodik, särskilt utsatta grupper, grundläggande juridik och stödsökandes rättigheter. Övningar om bemötande ingick också i utbildningen.
Kvinnojouren rekryterade volontärer via social media och med hjälp av Volontärbyrån.

Projektansvarig:
Kvinnojouren i Sundbyberg

Senast uppdaterad:2020-03-06
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå