Seminarium om barn och unga som brottsoffer

Brottsofferjouren Värmland har arrangerat ett seminarium för att uppmärksamma barn och unga som brottsoffer.
Forskaren Carolina Jernbro föreläste under temat ”Multiutsatta barn i Sverige”. Jouren delade ut informationsmaterial i samband med seminariet och Värmlands Folkblad uppmärksammade evenemanget med ett reportage om multiutsatta barn. Inbjudna var elevhälsa, rättsväsendet, ideella organisationer med flera. Det var 31 deltagare, vilket var det antal som lokalen rymde.

Projektansvarig:
Brottsofferjouren Värmland

Senast uppdaterad:2020-03-06
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå