Grundutbildning för nya stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Värmland har genomfört en grundutbildning för nya stödpersoner och vittnesstöd.
Utbildningen omfattade sju tillfällen som innefattade teori, praktik och samtalsmetodik om: brottsofferjourens verksamhet, information om, under och efter en rättsprocess, information av gästande föreläsare från socialtjänst, polis, advokat, åklagare och domare/nämndeman. Två tillfällen handlade om samtalsmetodik och motiverande samtal. Det var 17 personer som gick utbildningen.

Projektansvarig:
Brottsofferjouren Värmland

Senast uppdaterad:2020-03-06
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå