Grundutbildning om våld mot kvinnor och bemötande

Tjejjouren i Eslöv har genomfört en grundutbildning för nya medlemmar. Utbildningen marknadsfördes i sociala medier och med hjälp av affischer och flygblad i Eslöv med omnejd. Fyra personer genomgick utbildningen och blev medlemmar i föreningen.

Utbildningen bestod av en föreläsning om mäns våld mot kvinnor och normaliseringsprocessen. En extern föreläsare höll en föreläsning om psykisk ohälsa och bemötande utifrån samtalsmetoden ”motiverande samtal”. Utbildningen avslutades med en föreläsning som fokuserade på bemötande i stödverksamheten och utgick ifrån ett antal verklighetsbaserade case som deltagarna diskuterade innan en erfaren volontär bidrog med sina tankar kring frågan.

Projektansvarig:
Tjejjouren i Eslöv

Senast uppdaterad:2020-03-06