Vidareutbildning om våldsutsatthet och anmälningsprocessen

Föreningen Tillsammans som stödjer unga tjejer som har utsatts för sexuellt våld har genomfört en vidareutbildning för sina volontärer.
Vidareutbildningen var på en dag och bestod av två pass. Ett pass handlade om våldsutsatthet bland personer i missbruk och det andra passet fokuserade på anmälningsprocessen, från anmälan till åtal. Elva personer deltog.

Projektansvarig:
Föreningen Tillsammans

Senast uppdaterad:2020-03-06