Filmer

Här kan du se olika filmer som bland annat ger kunskap om ersättning vid brott och om rättsprocessen. Du kan också få inblick i forskning om brottsofferfrågor. Filmerna kan användas både av enskilda personer och i grupp, till exempel vid en utbildning.

Ersättning till brottsoffer

Föreläsning om ersättning till brottsoffer

Ingela Ackemo, jurist på brottsskadeenheten vid Brottsoffermyndigheten, föreläser.
Syntolkad version av föreläsningsfilm om ersättning till brottsoffer

 

Korta filmer om Brottsoffermyndigheten och brottsskadeersättning

Nedan finns uppklippta filmer från föreläsningsfilmen ovan.

Brottsoffermyndighetens verksamhet

Syntolkad version av film om Brottsoffermyndigheten

Ersättning till brottsoffer

Syntolkad version av film om ersättning till brottsoffer

Vägen till brottsskadeersättning

Syntolkad version av film om vägen till brottsskadeersättning

Brottsskadeersättning –  ersättning för vad?

Syntolkad version av filmen Brottsskadeersättning –  ersättning för vad?

Brottsskadeersättning till barn och unga

Syntolkad version av filmen Brottsskadeersättning till barn och unga

 

Forskning om brottsofferfrågor

Att minnas och berätta om brott

Intervju med Pär Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs universitet.
Syntolkad version av filmen Att minnas och berätta om brott

 

Omgivningens betydelse för våldsutsatta kvinnor och barn

Intervju med Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet.
Syntolkad version av filmen Omgivningens betydelse för våldsutsatta kvinnor och barn

 

Glesbygd eller storstad? Olika stöd till våldsutsatta kvinnor

Intervju med Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet.
Syntolkad version av filmen Glesbygd eller storstad? Olika stöd till våldsutsatta kvinnor

 

Makt och kontroll i nära relationer

Intervju med Evan Stark, professor vid Rutger University i Newark samt University of Edinburgh.
Syntolkad version av filmen Makt och kontroll i nära relationer

 

Rättsprocessen – från polisanmälan till RÄttegång

Hur går en polisanmälan till? 

Intervju med Per Fahlman, polis.
Syntolkad version av filmen Hur går en polisanmälan till.

 

Hur går en förundersökning till? En polis berättar. 

Intervju med Per Fahlman, polis.
Syntolkad version av filmen Hur går en förundersökning till.

 

Vad gör en åklagare under en förundersökning?

Intervju med Anna Remse, åklagare.
Syntolkad version av filmen Vad gör en åklagare under en förundersökning.

 

Vad gör ett målsägandebiträde under en förundersökning?

Intervju med Pehr Amrén, advokat.
Syntolkad version av filmen Vad gör ett målsägandebiträde under en förundersökning.

 

Vad gör en domare under en rättegång?

Intervju med Linn Pantzar, domare.
Syntolkad version av filmen Vad gör en domare under en rättegång.

 


Rättegången. En dramatiserad film om hur en rättegång går till.

Syntolkad version av filmen Rättegången.

reaktioner på brott och bemötande av brottsoffer

Olika reaktioner på brott

Intervju med Josefin Grände, legitimerad psykolog
Syntolkad version av filmen Olika reaktioner på brott

 

Trauma efter brott

Intervju med Josefin Grände, legitimerad psykolog
Syntolkad version av filmen Trauma efter brott

 

Att möta människor efter brott

Intervju med Josefin Grände, legitimerad psykolog
Syntolkad version av filmen Att möta människor efter brott

 

Senast uppdaterad:2020-03-24