Vuxna som möter unga får veta mer om sexualbrottslagstiftningen

Brottsoffermyndigheten har sedan hösten 2018 genomfört kampanjer riktade till unga med budskapet att sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott. Nu fortsätter myndigheten att sprida information om sexualbrottslagstiftningen med en broschyr riktad till föräldrar, vårdnadshavare och andra som möter unga i sin vardag.

– Med broschyren vill Brottsoffermyndigheten nå ut till föräldrar och vårdnadshavare med information om den sexualbrottslagstiftning som började gälla den 1 juli 2018. Målet är att broschyren ska ge kunskap och verktyg till föräldrar och vårdnadshavare för att kunna prata med ungdomar om sex, frivillighet och gränser, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten fick våren 2018 i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om innebörden av en ny sexualbrottslagstiftning till relevanta målgrupper. En angelägen målgrupp är de som möter ungdomar i vardagen. Föräldrar och vårdnadshavare nämndes särskilt i regeringens beskrivning av uppdraget. Valet att trycka broschyren och göra ett direktutskick till målgruppen föräldrar och vårdnadshavare har sin grund i en av de undersökningar som gjordes i samband med att arbetet med uppdraget påbörjades. I den framkom att målgruppen önskar just skriftlig information utöver det som går att läsa på webben.

Broschyren skickas till föräldrar och vårdnadshavare till barn födda 2005. Denna årskull fyller 15 år under 2020, och då många av dem har både äldre och yngre syskon hoppas myndigheten nå föräldrar och vårdnadshavare till barn mellan 13 och 17 år. Totalt skickas broschyren till cirka 115 000 personer. Dessutom finns informationen i broschyren också samlad på webbplatsen frivilligtsex.se.
– När du som vuxen tar upp frågor om sex och frivillighet visar du att det är något som är möjligt att prata om. Då är det lättare för tonåringen själv att ställa frågor om sex och att våga berätta om hen varit med om att något inte känts bra, säger Annika Öster.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anna-Karin Lundström, handläggare på Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 32
E-post: anna-karin.lundstrom@brottsoffermyndigheten.se

Länkar

Webbplatsen frivilligtsex.se
Broschyren Av fri vilja
Beställ broschyren

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om innebörden av en ny sexualbrottslagstiftning till relevanta målgrupper. Det har resulterat i webbsidan frivilligtsex.se, kampanjfilmer på till exempel Youtube, föreläsningar och temadagar. Myndigheten ska också ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya lagstiftningen. Målgruppen är i första hand unga i åldern 13–25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag. Uppdraget ska slutredovisas senast den 11 december 2020.
Läs mer om regeringsuppdraget.

Senast uppdaterad:2020-02-10