Får ersättning efter attack med handgranat

En okänd person kastade på natten in en handgranat i en lägenhet där en kvinna och hennes fem barn befann sig. Hennes åttaåriga son dog av skador från handgranaten. Någon gärningsperson har inte gått att binda till brottet. De överlevande familjemedlemmarna får nu brottsskadeersättning för försök till mord efter beslut av Nämnden för brottsskadeersättning.

Handgranaten detonerade i vardagsrummet där bland andra tre av familjemedlemmarna sov. Två av familjemedlemmarna befann sig vid skadetillfället i ett angränsande sovrum.

Det måste för gärningspersonen ha varit en ren tillfällighet var i lägenheten som handgranaten skulle detonera, liksom exakt var i lägenheten som olika personer skulle befinna sig.
– Gärningspersonen har visat stor hänsynslöshet genom att under natten kasta in en osäkrad handgranat i en flerfamiljsbostad. Vi bedömer att det har varit risk för att alla personer i lägenheten skulle ha kunnat träffas av splitter vilket skulle ha kunnat leda till deras död, säger Anna Sundén Larsson, jurist vid brottsskadeenheten.

Enligt Brottsoffermyndigheten får det anses vara övervägande sannolikt att gärningspersonen har varit likgiltig inför att de personer som befann sig i lägenheten skulle ha kunnat dödas. Myndigheten anser därmed att de sex familjemedlemmarna har varit utsatta för försök till mord. De familjemedlemmar som inte drabbades av några fysiska skador får brottsskadeersättning för kränkning med 100 000 kronor. En flicka som fick sår- och splitterskador får 125 000 kronor i kränkningsersättning. Familjemedlemmarna har sedan tidigare fått anhörigersättning i form av sveda och värk.

Läs mer i Brottsoffermyndighetens digitala referatsamling  under rubriken Nyheter.

Senast uppdaterad:2019-11-27