Forskarfilmer

Varför är det viktigt att veta hur minnet fungerar när någon utsatts för brott? Vilken roll spelar omgivningen för om en våldsutsatt kvinna lämnar en relation eller inte? Hur skiljer sig stödet mellan glesbygd och storstad? De här är några frågor som får du reda på mer om i Brottsoffermyndighetens forskarfilmer.

Brottsoffermyndigheten arbetar med att sprida forskningsresultat. De här filmerna är en del i det arbetet.

 

Att minnas och berätta om brott

Varför är det viktigt att veta hur minnet fungerar när någon utsatts för brott? I en ny film från Brottsoffermyndigheten berättar Pär Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, om hur vi minns och berättar om brott.

 


Film med syntolkning.

Omgivningens betydelse för våldsutsatta kvinnor och barn

Vilken roll spelar omgivningen, till exempel släkt, vänner och kollegor, för om en våldsutsatt kvinna lämnar en relation eller inte? Det berättar Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet, om i en film från Brottsoffermyndigheten. 


Film med syntolkning.

Glesbygd eller storstad? Olika stöd till våldsutsatta kvinnor

Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, har i sin forskning visat att det våld i nära relation som anmäls i glesbygd har pågått under längre tid än i storstad och de  som anmäler i glesbygd har utsatts fler gånger.

Film med syntolkning.

 

Makt och kontroll i nära relationer

Hör professor Evan Stark berätta om kontrollerande beteenden och hur det påverkar kvinnor som utsätts. Evan Stark intervjuades i samband med Brottsoffermyndighetens forskarkonferens 2018.

Film med syntolkning.

Senast uppdaterad:2019-11-25