Ulf Hjerppe, Brottsoffermyndigheten, intervjuar Morgan Johansson, justitieminister.

Se föreläsningar från Brottsoffermyndighetens jubileumskonferens

I år firar Brottsoffermyndigheten 25 år som myndighet. Det uppmärksammades den 15 oktober med en jubileumskonferens. Nu går det att se på föreläsningar från konferensen på UR Play.

Programmet bjöd på föreläsningar där forskare och praktiker delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom olika brottsofferinriktade områden. Dagen avslutades med ett panelsamtal om framtidens brottsofferstöd.

Föreläsningarna har följande titlar:

• Brottsoffermyndigheten 25 år
• Regeringens syn på brottsbekämpning och brottsofferstöd
• Sexualbrott – utveckling och förändring
• Barns upplevelser av att bevittna våld
• Våld mellan unga i nära relationer
• Hot, hat och förtal på nätet
• Barn som bevittnar våld
• Framtidens brottsofferstöd

Se på föreläsningarna på UR Play.

Foto: Rikard Westman

Senast uppdaterad:2019-11-28