Kampanj om frivilligt sex ska nå fler unga

Hösten 2018 genomförde Brottsoffermyndigheten en kampanj på svenska riktad till unga om den nya sexualbrottslagstiftningen. Nu fortsätter myndigheten att sprida budskapet på fler språk om att sex alltid är frivilligt, annars är det ett brott.

 

Brottsoffermyndigheten har översatt webbplatsen frivilligtsex.se till totalt 15 olika språk. Dessutom finns nu information på teckenspråk, lättläst svenska och som uppläst text.

– Den nya lagstiftningen vänder på perspektiven och gör det tydligt att den person som vill ha sex måste vara säker på att andra verkligen vill. Det här budskapet vill vi nu nå ut med till ännu fler unga i Sverige, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten och som även medverkat i utredningen om den nya lagstiftningen.

Uppdrag av regeringen

Brottsoffermyndigheten fick våren 2018 i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om den nya lagstiftningen. Hösten samma år genomfördes en kampanj på svenska riktad till unga i åldern 18-25 år. Kampanjen gick ut på att sprida information om Brottsoffermyndighetens nya webbplats frivilligtsex.se. På webbplatsen kan unga bland annat lära sig mer om den nya lagstiftningen, vad som är okej och inte och var det går att få stöd och hjälp. Det huvudsakliga budskapet är att sex alltid är frivilligt, annars är det ett brott.

Hög tillgänglighet

I uppdraget från regeringen står det att informationen och spridningen ska ha hög tillgänglighet. Det ska också anpassas språkligt för att bland annat kunna användas av målgruppen unga nyanlända. På frivilligtsex.se finns går det att få information på teckenspråk, lättläst svenska och som uppläst text. Dessutom har alla filmer textats och syntolkats. Brottsoffermyndigheten har även översatt webbplatsen till totalt 15 olika språk. Webbannonser och filmer med budskapet har översatts till fem av de mest talade språken bland ungdomar som är nyanlända i Sverige: arabiska, persiska, dari, somaliska och kurmanji.

Sprids i digitala medier och i radiokanaler

Kampanjen pågår mellan vecka 46-49 och kommer att spridas i olika digitala medier och i radiokanaler som unga personer i de utvalda språkgrupperna använder. Dessutom kommer filmer att spridas på YouTube med textning på de fem utvalda språken och dubbade till arabiska och persiska.
– Det är en grundläggande uppgift för samhället att skydda barn och vuxna mot alla former av sexuella kränkningar. En del i det arbetet handlar om rätten till information om sina rättigheter. Därför är det viktigt att nå ut med informationen på flera sätt och på flera olika språk, säger Annika Öster.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anna-Karin Lundström, handläggare på Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 32
E-post: anna-karin.lundstrom@brottsoffermyndigheten.se

Länkar

Webbplatsen frivilligtsex.se
Kampanjen på Facebook
Kampanjen på Instagram
Kampanjen på Youtube

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om innebörden av en ny sexualbrottslagstiftning till relevanta målgrupper. Det har i ett första steg resulterat i de kampanjer som beskrivs i pressmeddelandet. Myndigheten ska också ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya lagstiftningen. Målgruppen är i första hand unga i åldern 13–25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag. Uppdraget ska slutredovisas senast den 11 december 2020.
Läs mer om regeringsuppdraget.

Senast uppdaterad:2020-02-03