Internationella Brottsofferdagen i Borås 2019

Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad uppmärksammade tillsammans med en rad andra organisationer Internationella Brottsofferdagen 2019. Under två dagar anordnade de tillsammans föreläsningar för allmänheten.
De övriga medverkande organisationerna var Borås Stad, RFSL Borås, Utväg, Polisen, Röda Korset, Rädda Barnen, Kvinnojouren, Kriminalvården, Barnahus Älvsborg, Studieförbundet Vuxenskolan och Solrosen.

Vid arrangemanget föreläste en psykolog om hur psykiskt och fysiskt våld påverkar den utsatta och vad det kan ta sig för uttryck kroppsligt och mentalt. En annan föreläsning handlade om brott mot äldre och vilken typ av våld de äldre kan utsättas för, till exempel ekonomiskt utnyttjande och vanvård. Professor Leif Strömwall föreläste om våldtäktsoffer. Dagen avslutades med en föreläsning om prostitution.

Under de två dagarna besökte 156 personer föreläsningarna. Arrangemanget marknadsfördes genom bland annat sociala medier.

Projektansvarig:
Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad

Senast uppdaterad:2019-08-20