Internationella Brottsofferdagen 2019

Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. År 2019 högtidlighåller vi dagen för 20:e året i rad.
  • Datum: fredag 22 februari 2019
  • Tid: 08.30-16.20
  • Plats: Norra Latin i Stockholm
  • Program IBD 2019

Den Internationella Brottsofferdagen instiftades för 30 år sedan av Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund. I år högtidlighåller Brottsoffermyndigheten dagen för 20:e året i rad. Dagen arrangeras i samverkan med Bris, Brottsofferjouren Sverige, ECPAT, RFSL, RAV, Roks, Rädda Barnen, UNICEF och Unizon. Under dagen kommer du att få ta del av internationell och svensk forskning inom brottsofferområdet. Årets program bjuder bland annat på föreläsningar om brottsoffers rättigheter, våld mot kvinnor och barn samt vikten av ett gott bemötande. Vi blickar tillbaka, minns avgörande framsteg och lyfter framtida utvecklingsområden. Dessutom kan du välja mellan sju olika seminarier där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Välkommen till en inspirerande utbildningsdag.

 

Anmälan

Arrangemanget är fullsatt. Du kan dock ställa dig i kö. Maila i sådana fall ditt namn och vilken organisation du tillhör till anmalan@brottsoffermyndigheten.se. Om det blir en plats ledig kommer vi att ta kontakt med dig.

program

08.30 Registrering med smörgås och kaffe/te

09.00 Inledningstal
Annika Öster, generaldirektör Brottsoffermyndigheten.

09.30 The case of the crime victim: achievements and setbacks
Jan van Dijk, professor emeritus vid Tilburgs Universitet, Nederländerna (föreläsning på engelska).

10.30 Paus med frukt

11.00 Parallella seminarier

11.50 Lunch på egen hand

13.00 Våld mot kvinnor och barn i nära relationer. 30 år – tillbakablick, framsteg och utvecklingsområden
Margareta Hydén, professor emerita vid Linköpings universitet.

14.00 Parallella seminarier

14.50 Paus med kaffe och kaka

15.20 Det avgörande bemötandet
Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut, ASPU AB.

16.10 Avslutande ord

Parallella seminarier

Välj bland sju parallella seminarier på förmiddagen och eftermiddagen. Mer information om seminarierna får du i programmet.

målgrupp

Dagen riktar sig till personal inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, till verksamma inom brottsoffer-, kvinno- och tjejjourer, till politiker inom kommun och landsting samt till andra berörda. Såväl statliga som kommunala och ideella aktörer är välkomna att delta.

praktiskt

Ingen avgift tas ut för deltagande. Fika ingår. Ej utnyttjad plats debiteras med 500 kronor för att täcka administrativa kostnader.

Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget? Kontakta Aistė Ornatavičiūtė.

Telefon: 090-70 82 76
E-post: Aiste.Ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2019-02-01