Aktuella beslut 19 februari 2007

Nämnden för brottsskadeersättning 19 februari 2007

 

Den 1 juli 2002 infördes i 4 kap 1a § brottsbalken ett nytt brott som rubricerades som människohandel för sexuella ändamål. Brottet tar sikte på gränsöverskridande handel med människor i avsikt att utsätta dem för vissa typer av sexualbrott, för tillfälliga sexuella förbindelser eller att på annat sätt utnyttja dem för sexuella ändamål. Den 1 juli 2004 utvidgades straffbestämmelsen till att även omfatta människohandel som syftar till andra utnyttjanden än sexuella sådana. Straffbara gärningar som faller in under bestämmelsen rubriceras hädanefter som människohandel. Vid ett sammanträde den 9 februari 2007 tog Brottsoffermyndighetens nämnd ställning till kränkningsersättning till följd av brotten människohandel för sexuella ändamål och människohandel. Här följer en redovisning av ärendena och Brottsoffermyndighetens bedömning.

En 25-årig kvinna från Rumänien förmåddes genom vilseledande att åka till Sverige. Hon hade utlovats arbete som hembiträde, men syftet med hennes vistelse i Sverige var att utnyttja henne för tillfälliga sexuella förbindelser. Hon möttes av två personer som, efter att ha tagit hennes pass, under omkring en månads tid tvingade henne att ha samlag med fyra olika män. Kvinnan fördes sedan till Danmark varifrån hon lyckades fly. Hovrätten dömde slutligt två personer för människohandel för sexuella ändamål. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 100 000 kr. Dnr 12008/2006.

Med hot om våld förde en man en 17-årig kvinna från Kosovo till Sverige i bil i syfte att förmå henne att prostituera sig. Vid ankomsten till Sverige två dagar senare möttes kvinnan av en annan man som vid flera tillfällen under en veckas tid genom hot och våld tilltvingade sig samlag med henne. Mannen förmedlade också under den tiden kontakter med tre andra män som utnyttjade kvinnan sexuellt. Den förstnämnde mannen dömdes för människohandel och den andre för våldtäkt och människohandel. Brottsoffermyndigheten tillerkände kvinnan brottsskadeersättning för kränkning till följd av brotten med 150 000 kr. Dnr 10355/2006.

En 28-årig kvinna från Rumänien vilseleddes av en kvinna (D) att åka till Sverige för att arbeta i landet. D:s avsikt var dock att utnyttja kvinnan för tillfälliga sexuella förbindelser. D och en annan person (V) mötte kvinnan, som under tiden i Sverige fick bo hos olika personer, bl a ett par som var bekanta med D. När kvinnan ville åka tillbaka till sitt hemland, ordnade paret med biljetter och följde med kvinnan på tåget som visade sig gå till Oslo, vilket inte var kvinnans avsikt. Hon fråntogs sitt pass och fördes till en bostad i staden där hon fick veta att D och V hade sålt henne och att hon var tvungen att prostituera sig. Hon tvingades därefter att ha sexuellt umgänge med att antal män i Oslo innan hon lyckades fly. Hovrätten dömde D och V för människohandel för sexuella ändamål. För den brottslighet som kvinnan utsatts för i Sverige tillerkände Brottsoffermyndigheten henne brottsskadeersättning för kränkning med 10 000 kr. Dnr 12009/2006.

Hans Sjölander

Avdelningsdirektör

Senast uppdaterad:2012-03-21