Aktuella beslut 1 juni 2009

Nämnden för brottsskadeersättning den 1 juni 2009

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 1 juni 2009 avgjordes bl a följande ärenden.


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid försök till våldtäkt

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, som hade utsatts för försök till våldtäkt, med hänsyn till omständigheterna i ärendet hade rätt till högre ersättning för kränkning än schablonbeloppet 40 000 kr.
Myndigheten bestämde ersättningen till 50 000 kr.

En kvinna promenerade på väg hem när en man tog kontakt med och följde efter henne. Mannen drog henne mot sig trots att hon bad honom lämna henne ifred. Han följde efter henne in i trapphuset till hennes lägenhet, rusade efter henne i trapporna och försökte få tag i henne. När hon kom in i sin bostad hann mannen ifatt henne och trängde olovligen in i bostaden trots att hon försökte stänga dörren. I bostaden tog mannen tag i hennes överarmar varvid hon föll omkull. När hon sedan kröp mot hallen hindrade han henne genom att på nytt ta tag i henne och vända henne till sittande ställning. Därefter lade han en hand på hennes ena lår och rörde den fram och tillbaka samt drog ned kvinnans strumpbyxor och trosor. Då porten i trapphuset öppnades, och personer kom in i trapphuset, avbröt mannen sitt handlande och rusade ut ur lägenheten. Hovrätten dömde mannen för försök till våldtäkt och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med bl.a. yrkade och sakprövade 40 000 kr för kränkning.

Med beaktande av att kvinnan utsatts för försök till våldtäkt efter att mannen följt efter henne och olovligen trängt in i hennes bostad fann Brottsoffermyndigheten att hon för den mycket allvarliga kränkning av hennes personliga integritet som brottet inneburit hade rätt till ersättning med 50 000 kr. Dnr 3952/2009.

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, som utsatts för försök till våldtäkt, med hänsyn till omständigheterna i ärendet hade rätt till ersättning för kränkning med ett lägre belopp än schablonmässiga 40 000 kr. Myndigheten bestämde ersättningen till
30 000 kr.

En kvinna i övre tonåren var tidigt en morgon ute och rastade sin hund när en man plötsligt slet ner henne på marken så att hon hamnade på rygg med mannen stående över sig. Mannen slet i hennes tröja och byxor så att de gick sönder men han lyckades inte få av henne dem. När hon skrek och försökte komma loss sa mannen åt henne att hon skulle ligga still. Sedan hon lyckats sparka mannen kunde hon komma loss och springa från platsen. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens överväganden.
Av utredningen i ärendet framgår att kvinnan utsatts för ett överfall av allvarligt slag. I ärenden där gärningsmannen är okänd är det i allmänhet svårt att med någon större säkerhet bedöma vilket uppsåt som denne haft. Uppsåtsfrågan är avgörande vid bedömningen av vilket brott som har begåtts och har därmed som regel också betydelse vid bedömningen av vilken kränkningsersättning som brottsoffret har rätt till. Kvinnan har tidigt på morgonen blivit omkulldragen på marken av en man som sedan hållit fast henne. Brottsoffermyndigheten finner vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet, och då särskilt med beaktande av att gärningsmannen försökt dra av kvinnan hennes kläder, att det är övervägande sannolikt att gärningsmannen haft uppsåt att försöka våldta henne. För den mycket allvarliga kränkning av kvinnans personliga integritet som brottet inneburit har hon rätt till ersättning med 30 000 kr. Dnr 2844/2009.


Brottsoffermyndigheten fann att en 16-årig flicka, som utsatts för försök till våldtäkt, med hänsyn till omständigheterna i ärendet hade rätt till lägre ersättning för kränkning än schablonbeloppet 40 000 kr. Myndigheten bestämde ersättningen till 30 000 kr.

När en flicka nattetid promenerade längs en gata blev hon överfallen av en man. Mannen slet tag i hennes arm, drog in henne på en angränsande gata och pressade upp henne mot en husvägg och höll fast henne. Flickan skrek varpå mannen sade ”håll käften” och tilldelade henne flera slag mot ansiktet och huvudet. Sedan mannen knäppt upp hennes byxor slet hon sig loss och flydde från mannen. Denne följde dock efter henne, hann upp henne och tog tag i hennes jacka. Flickan lyckades få av sig jackan och kunde springa vidare och ta sin tillflykt till en bensinstation. Polisen har lagt ner förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens överväganden.
Av utredningen i ärendet framgår att flickan utsatts för ett överfall av allvarligt slag. I ärenden där gärningsmannen är okänd är det i allmänhet svårt att med någon större säkerhet bedöma vilket uppsåt som denne haft. Uppsåtsfrågan är avgörande vid bedömningen av vilket brott som har begåtts och har därmed som regel också betydelse vid bedömningen av vilken kränkningsersättning som brottsoffret har rätt till. Flickan har nattetid blivit indragen på en gata av en man som utsatt henne för betydande våld. Brottsoffermyndigheten finner vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet, och då särskilt med beaktande av att gärningsmannen knäppt upp flickans byxor, att det är övervägande sannolikt att gärningsmannen försökt våldta henne. För den mycket allvarliga kränkning av flickans personliga integritet som brottet inneburit har hon rätt till ersättning med 30 000 kr. Dnr 10617/2008.


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid sexuellt ofredande

Brottsoffermyndigheten fann att en 14-årig flicka, som ofredats sexuellt, hade rätt till ersättning för kränkning med 40 000 kr.

En 14-årig flicka promenerade tillsammans med en yngre kamrat längs en väg när en bil stannade bredvid dem. En eller flera män kom ut och drog in kamraten i bilen. Efter cirka tio minuter öppnade flickan bildörren och såg då kamraten sitta avklädd i baksätet mellan två män som berörde hennes bröst och ben. En av männen höll en pistol eller ett pistolliknande föremål i handen. Flickan skrek till männen att de skulle sluta och att kamraten bara var tolv år. Då hotade en av männen flickan genom att säga att han skulle slå ihjäl henne. Männen förmådde därefter flickan och kamraten att följa med och sätta sig på några bänkar i närheten där de ville att de skulle dricka sprit, vilket de kände sig tvingade att göra. När de frågade om de fick gå, hotade männen dem genom att säga att de skulle döda dem och deras familjer samt att de visste var de bodde. Männen började sedan återigen att beröra kamraten sexuellt, vilket flickan protesterade mot. De uppgav då att de skulle sluta om flickan gav dem en kram. Hon gick med på det. Därefter drog männen omkull henne på marken och drog ner hennes strumpbyxor samt trosor till knäna. De höll sedan fast henne och berörde hennes bröst och könsorgan. I detta skede kom en annan bil till platsen och när en av männen i den bilen såg vad som pågick, ingrep han så att flickan och kamraten kunde springa därifrån. Två män åtalades för sexuellt ofredande gentemot flickan. Tingsrätten uppgav att brottet med utgångspunkt från åklagarens gärningspåstående måste bedömas som sexuellt ofredande och dömde en av männen för detta brott. Tingsrätten uttalade att gärningen låg mycket nära ett försök till våldtäkt mot barn och därför hade ett högt straffvärde. Mannen förpliktades vidare att utge skadestånd till flickan med bl.a. 40 000 kr för kränkning (yrkat och sakprövat). Hovrätten fastställde tingsrättens dom beträffande mannen och uttalade att de övergrepp som flickan utsatts för var synnerligen allvarliga. Hovrätten ändrade dock tingsrättens dom i skadeståndsdelen och förpliktade mannen att - vad avser kränkning - utge skadestånd till flickan med 20 000 kr. Övriga män är alltjämt okända.

Brottsoffermyndighetens överväganden.
Det allvarliga sexuella övergrepp som flickan utsatts för av de tre männen har haft inslag av frihetsberövande och det har föregåtts av såväl vapenhot som verbala hot samt av att männen har förmått henne att dricka alkohol. Mot bakgrund av detta finner Brottsoffermyndigheten att flickan ska tillerkännas 40 000 kr för den mycket allvarliga kränkning av sin personliga integritet som brottet har inneburit. Dnr 4111/2009.


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid sexualbrott

Brottsoffermyndigheten fann att en 19-årig kvinna, som utsatts för sexualbrott - i vart fall sexuellt ofredande - av en okänd man, hade rätt till ersättning för kränkning med 30 000 kr.

En 19-årig kvinna var på väg hem när hon uppmärksammade en man som gick efter henne. Mannen gick upp jämsides och började prata med henne. Hon ignorerade mannen och fortsatte att gå, varefter mannen försvann. Plötsligt stod han dock framför henne, slog mobiltelefonen ur hennes hand, tog tag i henne och tryckte ned henne på marken. Han lade sig ovanpå henne och kysste henne på munnen och kinderna. Efter att de rullat nedför en slänt några meter lade sig mannen återigen på henne och började kyssa henne. Hon tilldelade honom ett slag i huvudet. Han höll sin hand mot hennes bälte och hon upplevde det som att han försökte knäppa upp hennes byxor. Han frågade henne därefter på engelska om hon ville gå hem. När hon svarade jakande lät mannen henne gå och uttalade att han inte ville skada henne. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Till följd av händelsen fick kvinnan hudrispor i pannan, bröstkorgen, ländryggen och nedanför naveln samt blånader på kinden, tummen och höger överarm.

Brottsoffermyndighetens överväganden.
I ärenden där gärningsmannen är okänd är det i allmänhet svårt att med någon större säkerhet bedöma vilket uppsåt som denne haft. Uppsåtsfrågan är avgörande vid bedömning av vilket brott som har begåtts och har därmed som regel också betydelse vid bedömningen av vilken kränkningsersättning som brottsoffret har rätt till.

Brottsoffermyndigheten, som har inhämtat och tagit del av polisens utredning i ärendet, ifrågasätter inte att kvinnan upplevde den aktuella händelsen som mycket skrämmande och hotfull. På föreliggande utredning går det dock inte att dra några säkra slutsatser om vilket uppsåt gärningsmannen hade vid angreppet mot henne. Klart är dock att hon har varit utsatt för ett allvarligt angrepp mot sin frid och sin person, att detta angrepp i vart fall har inneburit ett sexuellt ofredande och att hon är berättigad till ersättning för den kränkning som angreppet har inneburit. Vid en samlad bedömning av omständigheterna vid angreppet finner Brottsoffermyndigheten skäligt att bestämma ersättningen för kränkning till 30 000 kr. Dnr 2918/2009.


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid sexuellt ofredande

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, som utsatts för ett sexuellt ofredande, hade rätt till ersättning för kränkning med 7 000 kr.

En kvinna och en väninna var på väg hem sent en kväll när de träffade en man. De pratade med honom en stund och sedan gick kvinnan in i en park för att kissa. När hon satt ner på huk dök mannen plötsligt upp bakom henne, satte sin hand över hennes mun, drog henne bakåt så hon ramlade omkull samt sa att han kunde slicka henne. Hon lyckades prata sig ur situationen och tog sig tillbaka till väninnan. Mannen följde efter dem en bit innan han lämnade dem. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens överväganden.
I ärenden där gärningsmannen är okänd är det i allmänhet svårt att med någon större säkerhet bedöma vilket uppsåt som denne haft. Uppsåtsfrågan är avgörande vid bedömningen av vilket brott som har begåtts och har därmed som regel också betydelse vid bedömningen av vilken kränkningsersättning som brottsoffret har rätt till. På den utredning som finns går det inte att dra några säkra slutsatser om vilket uppsåt mannen hade vid angreppet mot kvinnan. Brottsoffermyndigheten bedömer händelsen som ett sexuellt ofredande. För den allvarliga kränkning av kvinnans personliga integritet som det sexuella ofredandet inneburit har hon rätt till ersättning med 7 000 kr. Dnr 1217/2009.

Hans Sjölander
Avdelningsdirektör
Senast uppdaterad:2012-03-21