28 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och forskning

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i höst 28 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. Flera större bidrag går till föreningar som är inriktade på att ge stöd till brottsutsatta barn och ungdomar.

– Vi har fått in många väldigt bra och angelägna ansökningar. Tack vare att intäkterna ökar kan vi finansiera flera stora projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på hur ideella organisationer satsar på att nå ut med information till barn och unga. Bland annat ska organisationen 1000 Möjligheter starta en stödchatt för unga som lever med våld i nära relationer. Trans- och tjejjouren i Malmö ska tillsammans med flera stödorganisationer i Skåne nå ungdomar som utsatts för våld genom en busskampanj. Ett annat exempel är föreningen Film and Tell som får bidrag för att sprida och översätta en film om barn som bevittnat våld i hemmet.

Brottsofferfonden höjer också verksamhetsbidragen till landets lokala brottsofferjourer och till RFSL:s brottsofferjour. Brottsofferjouren Sverige får fortsatta bidrag för sin verksamhet och för att arrangera den internationella konferensen Victim Support Europe.

Brottsofferfonden finansierar i höst även två nya forskningsprojekt. De nya projekten handlar om fortsatta analyser av utredningar om oklara dödsfall bland barn och om polisers bemötande av brottsoffer.

Fem forskningsprojekt får bidrag för andra året i rad. De handlar om brottsutsatta ungdomars behov av stöd, våld mellan ungdomar i nära relationer, romer som brottsoffer, begreppet provokation inom straffrätten och våldsbrottslighetens offer från 1945 till nutid.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten  
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2018-07-30