Barns utsatthet för våld och olika sätt att stödja brottsoffer, Göteborg

Under förmiddagen kommer du att få information om hur barns hjärna formas när de utsätts för trauma och hur det i sin tur påverkar barns beteende samt praktiska verktyg kring hur du kan bemöta och uppmärksamma barn som har blivit utsatta för våld. Under eftermiddagen kommer du att få kunskap om olika sätt att stödja brottsoffer.
  • Datum: fredag 13 oktober 2017
  • Tid: 08-30-15.00
  • Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Program

Välj om du vill delta under hela dagen eller enbart under för-eller eftermiddagen. Valet gör du i anmälningsformuläret.

FÖRMIDDAG: Barns Utsatthet för våld

Dag Ø Nordanger
Specialist i klinisk psykologi för barn och unga vid Ressurscenter om våld, traumatisk stress och suicidprevention (RVTS) – väst och professor vid Høyskolen på Vestlandet
Utvecklingstraumas betydelse för barns uppväxt. Reglering som nyckelkoncept i en ny neurobiologisk baserad traumaförståelse

Fredrik Selin och Karin Wikman
Jurist respektive kommunikatör, Brottsoffermyndigheten
Liten och trygg – att uppmärksamma brottsutsatta barn

Anna L. Jonhed
Universitetsadjunkt vid institutionen för juridik, psykologi och
socialt arbete på Örebro universitet

Barn som upplevt våld i familjen – vad talar för och mot umgänge med en våldsutövande förälder?


Eftermiddag: Olika sätt att stödja brottsoffer

Eftermiddagens pass är fullsatt.

Ersättning till brottsoffer
Möter du personer som har blivit utsatta för brott i din
organisation? Vet du vilken rätt de har till ekonomisk ersättning? Fredrik Selin, Brottsoffermyndigheten, lär dig mer om olika typer av ersättning som brottsoffer kan ha rätt till.

Från idé till projekt
Har din organisation projektidéer om hur ni kan stödja brottsoffer? Behöver ni finansiering? Ivona Begic, Brottsoffermyndigheten, berättar hur Brottsofferfonden fungerar och ger tips på vad ni ska tänka på inför en ansökan.

 

 

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer samt till forskare och politiker.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås samt fika ingår. Lunch fixas på egen hand. Konferensen startar med registrering och fika kl. 08.30 och avslutas kl. 15.00. Mer information om tider hittar du i programmet.  

Anmälan

Anmälan är obligatorisk och sista anmälningsdagen är den 9 oktober. I anmälan väljer du om du ska delta under hela dagen eller enbart under förmiddagen eller eftermiddagen. Du anmäler dig till konferensen genom anmälningsformuläret.

Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Ivona Begic via e-post ivona.begic@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 35.

Senast uppdaterad:2017-09-29