Att uppmärksamma brottsutsatta barn, Skellefteå

Brottsoffermyndigheten, Skellefteå kommun och länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län och bjuder in till en förmiddag om Liten och trygg, Brottsoffermyndighetens handledning för förskolan. Arrangemanget riktar sig till förskolechefer och personal på förskolor i Norr- och Västerbotten. Varmt välkomna!
  • Datum: onsdag 15 november 2017
  • Tid: Klockan 9.00-12.30
  • Plats: Nordanåteatern, Ernst Westerlunds allé, Skellefteå
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten, Skellefteå kommun och länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län
  • Program 15 november 2017, Skellefteå

Brottsoffermyndigheten har tagit fram webbplatsen Liten och trygg som ger dig som arbetar på förskola kunskap om brott mot barn och om din skyldighet att anmäla oro för ett barn till socialnämnden. Handledningen innehåller också pedagogiska övningar som rustar barnen för att berätta om de blivit utsatta för våld.

Anmälan

Anmälningsformuläret är stängt.

 

Program

09.00 Registrering

09.30 Välkomna

Lisa Lindström och Monica Forsman
Utvecklingsledare våld i nära relationer i Norrbottens län respektive jämställdhetsdirektör i Västerbottens län

09.35 Liten och trygg – en handledning för förskolan

Karin Wikman och Fredrik Selin
Kommunikatör respektive jurist, Brottsoffermyndigheten
Powerpoint från Karin Wikman och Fredrik Selins föreläsning
Länk till Liten och trygg

10.20 Att arbeta med Liten och trygg – tips och råd

Pedagoger från Norrbacka förskola, Skellefteå kommun
Powerpoint från Norrbacka förskolas föreläsning 

10.40 Fikapaus

Kaffe och smörgås

11.00 Hur förskolepersonal kan uppmärksamma och bemöta brottsutsatta barn

Åsa Landberg
Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut
Powerpoint från Åsa Landbergs föreläsning

11.45 Från oro till anmälan

Jenny Åkerlund
Verksamhetsutvecklare, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, Skellefteå kommun
Powerpoint från Jenny Åkerlunds föreläsning

12.30 Avslutning

 

FRÅGOR

Har du frågor? Kontakta Karin Wikman, Brottsoffermyndigheten, 090-70 82 79, karin.wikman@brottsoffermyndigheten.se eller Monica Forsman, 070-383 71 48, monica.forsman@lansstyrelsen.se.

 

Senast uppdaterad:2017-11-27