Vidareutbildning om sexualbrott på nätet

Brottsofferjourernas Regionråd i Värmland genomförde en vidareutbildning om sexualbrott på nätet. Författaren och journalisten Caroline Engvall samt utredaren Ulrika Hammarin föreläste under utbildningen.
Caroline Engvall har skrivit böcker som handlar om barn och unga som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Ulrika Hammarin är utredare vid Citypolisen i Stockholm och arbetar bland annat med att utreda sexualbrott mot barn och barnpornografibrott.

Under dagen fick styrelsemedlemmar, samordnare och stödjare information om de utsatta barnens situation, hur polisen utreder och arbetar med barn som utsätts för sexuella övergrepp på internet samt hur stödjare kan hjälpa barnen vidare. Totalt deltog 30 personer.


Projektansvarig:
Brottsofferjourernas Regionråd i Värmland

Senast uppdaterad:2017-08-21