Fortsättningsbidrag

Du måste göra en ansökan om fortsättningsbidrag för varje projektår om du ansöker för två- eller treåriga projekt.

En ansökan om fortsättningsbidrag ska innehålla ett ifyllt ansökningsformulär via webbansökan eller som ansökningsblankett i pdf-format.

Bifoga följande dokument

Bifoga följande dokument via webbansökan eller via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se:
• En kopia av den ursprungliga projektbeskrivningen.
• En redogörelse för arbetet under året och eventuella resultat. En jämförelse ska göras med den ursprungliga ansökan och eventuella avvikelser ska redovisas.
• En ekonomisk delredovisning. En jämförelse ska göras med den ursprungliga budgeten och eventuella avvikelser ska redovisas.
• En plan för det kommande projektåret.

Posta undertecknade dokument

Skicka följande via post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå:
• Sammanfattningen från webbformuläret eller den ifyllda ansökningsblanketten undertecknad av prefekt eller motsvarande
• Den ekonomiska delredovisningen undertecknad av institutionens/organisationens ekonomiansvariga.

Senast uppdaterad:2017-08-28