Konferens om hatbrott, Göteborg

Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om hatbrott i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Kunskapscentrum om brottsutsatthet.
  • Datum: fredag 09 juni 2017
  • Tid: 08.30-14.30
  • Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten, Kompetenscentrum om brottsutsatthet och Länsstyrelsen i Västra Götaland
  • Länk till programmet

TALARE UNDER DAGEN

David Brax doktorerade i praktisk filosofi vid Lunds universitet 2009 och är nu post-doktor på Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet. David har forskat om moral- och rättsfilosofiska perspektiv på hatbrott och hatbrottslagstiftning sedan 2011. Dagens föreläsning handlar om vad som gör hatbrott allvarligare än andra brott.

Göran Stanton är polisinspektör och arbetar sedan 2011 som utredare på Demokrati- och hatbrottsgruppen i Stockholm. Demokrati - och hatbrottsgruppen har startat samverkansgrupper med flertalet trossamfund i Sverige, Afrosvenskarnas riksförbund och romska föreningar. Göran arbetar både nationellt och internationellt med hbtq-frågor och under dagens föreläsning berättar han bland annat om sina erfarenheter från arbetet i hbtq-gruppen inom Polisen och av att få upp hbtq-frågan på dagordningen inom Polisen.

Maria Tillquist är socionom och arbetar på RFSL:s brottsofferjour. Maria har lång erfarenhet av att möta hbtq-personer utsatta för hatbrott samt av att erbjuda råd och stöd till andra professionella. Dagens föreläsning handlar om hbtq-personers utsatthet för hatbrott med fokus på konsekvenser och bemötande.

Kristina Gräslund, socionom och Magnus Wallenius, jurist med beteendevetenskaplig grund, presenterar den verksamhet de arbetar i, Stödcentrum för brottsutsatta. Stödcentrum för brottsutsatta är en kommunal verksamhet som vänder sig till personer boende i Göteborg. Målgruppen är brottsutsatta, vittnen och
deras närstående.

Simon Sorgenfrei är lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och verksam som lärare i religionsvetenskap och vid polisutbildningen. Simon undervisar och forskar huvudsakligen kring islamrelaterade frågor.  Hans uppdrag är  ta fram dels kunskapsmaterial som rör växande religiösa minoriteter med rötter i krigens Syrien och Irak, dels en övergripande rapport om islam och muslimer i Sverige.

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer samt till forskare och politiker.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås, lunch samt fika ingår.
Konferensen startar med registrering och fika kl. 08.30 och avslutas kl. 14.30. Mer information om tider hittar du i programmet .  

Anmälan

Anmälan är obligatorisk och sista anmälningsdagen är förlängd till 5 juni 2017. Du anmäler dig till konferensen genom anmälningsformuläret.

Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Ivona Begic via e-post ivona.begic@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 35.

Senast uppdaterad:2017-09-14