Seminarium på Stockholm Criminology Symposium 2017

Brottsoffermyndigheten medverkar med ett seminarium på Stockholm Criminology Symposium den 20 juni. Seminariet har titeln "Measures to protect kids from violence".

Under seminariet kommer Linnea Åberg, jurist vid Brottsoffermyndigheten,  att presentera Liten och trygg, en ny handledning för förskolepersonal som myndigheten tagit fram.

Besök Liten och tryggs webbplats.

Senast uppdaterad:2017-04-06