Att möta brottsoffer från olika kulturer

Brottsofferjourerna Halland genomförde våren 2017 en vidareutbildning om att möta brottsoffer med olika etnisk, kulturell och religiös bakgrund.
Mozhgan Zachrison, filosofie doktor i migration vid Malmö högskola, föreläste om mångkulturell kommunikation. I utbildningen ingick även praktiska övningar. Totalt deltog 24 personer från samtliga brottsofferjourer i Hallands län.

Projektansvarig:
Brottsofferjourerna Halland

Senast uppdaterad:2017-08-18