Marknadsföring på marknad

Brottsofferjouren Boden har deltagit i Bodens skördemarknad 2016 under tre dagar för att marknadsföra sin verksamhet.
Jouren hyrde en plats på marknaden där de hade ett tält med informationsmaterial. Under de tre dagarna delade jouren ut cirka 900 visitkort till förbipasserande och hade många samtal med marknadsbesökare. Jouren planerar att göra aktiviteten till ett återkommande inslag i sin verksamhet.

Projektansvarig:
Brottsofferjouren Boden

Senast uppdaterad:2017-03-31