Vidareutbildning om unga brottsoffer och vittnen

Brottsofferjouren Östra Skaraborg har genomfört en vidareutbildning för att öka jourens möjligheter att ge stöd till unga brottsoffer och vittnen. Utbildningen handlade om unga brottsoffers attityder och reaktioner på brott.
Brottsofferstödjare, samordnare och ordförande har gått en studiecirkel under våren 2016 med temat ”Unga brottsoffer och vittnen – utsatthet och stöd”. Studielitteratur var Brottsofferjouren Sveriges bok med samma namn. Deltagarna fick även se filmen ”En vanlig dag” som innehåller fyra kortfilmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag.

Nio personer deltog under totalt fyra träffar. Utbildningen genomfördes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektansvarig:
Brottsofferjouren Östra Skaraborg

Senast uppdaterad:2017-03-31