Brottsofferinformation på många språk

Brottsoffermyndigheten har tagit fram utförlig information på 14 olika språk, som riktar sig direkt till brottsoffer.

Materialet innehåller information om rättsprocessen, stöd och hjälp till brottsoffer, ersättningsfrågor samt kontaktuppgifter till myndigheter och frivilliga organisationer. Texterna finns att ladda ner och skriva ut, men går inte att beställa i tryckt form.

 

Det finns också en flerspråkig tryckt broschyr med kortfattad information om främst brottsskadeersättning på de olika språken.
Ladda ner den flerspråkiga broschyren Information till brottsoffer

 

Information på nio olika språk till barn och unga

Inom projektet "Jag vill veta" finns också information på nio olika språk, som riktar sig till barn och unga. Informationsmaterialet går att ladda ner som PDF-filer.

  • Om brott, stöd och hjälp
  • Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?
  • Rättegången - hur blir den?
  • Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter
  • Vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter

 

Ladda ner eller beställ informationsmaterial från Jag vill veta

 

 


 

Senast uppdaterad:2015-08-20