Före polisanmälan

Att bli av med pengar eller ägodelar genom brott kan orsaka en hel del besvär för dig. I det här avsnittet kan du läsa om vad som kan vara bra att tänka på när du har blivit utsatt för stöld. Det finns en checklista med de viktigaste sakerna du behöver göra i slutet av avsnittet. Du hittar också kontaktuppgifter till verksamheter som kan ge dig stöd, hjälp och mer information.

Vad har hänt?

Om någon har stulit något från dig har du utsatts för ett förmögenhetsbrott som kallas för stöld. Ett sådant brott kan leda till fängelse för gärningspersonen.

Läs mer om brottet stöld i ordlistan 

Om du blivit utsatt för till exempel inbrott och har möjlighet att larma är det 112 du ska ringa. 

Varför ska jag göra en polisanmälan?

Det finns flera skäl att göra en polisanmälan. För många kan det ha en stor betydelse att gärningspersonen får ta ansvar för sina handlingar och inte kan utsätta fler för brott. En polisanmälan är också en förutsättning för att du ska kunna få ersättning. 

Reaktioner på brott

Att bli utsatt för stöld kan påverka dig starkt och medföra störningar i din vardag. Människor reagerar på olika sätt på att bli utsatta för stöld. Du kan känna dig otrygg och rädd. Du kan bli arg. Det kan också vara svårt för dig att tänka på något annat än det som hänt. Det kan vara bra att prata med någon om det du varit med om. Till exempel kan du prata med någon i din familj, någon vän, någon som arbetar inom socialtjänsten eller med någon från en organisation som arbetar med att hjälpa brottsoffer.

Checklista

Här finns en checklista med de viktigaste sakerna för dig just nu.

  • Prata med någon om vad som hänt.

  • Ta fram och spara kvitton som rör stulen eller skadad egendom.

  • Anmäl till polisen.

Kontaktuppgifter för stöd och hjälp

Om du vill ha stöd och hjälp eller få veta mer finns här kontaktuppgifter till viktiga verksamheter.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder sedan de anmälda brotten. De kan också hänvisa dig vidare till andra verksamheter om du behöver någon att tala med om det du varit med om. Om du blir hotad och utsatt för våld kan polisen erbjuda dig skydd.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att ge brottsoffer och brottsoffers anhöriga hjälp och stöd. Nedan finner du en länk till Sveriges Kommuner och Regioners webbplats som har kontaktuppgifter till din kommun.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som stödjer offer för alla typer av brott.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök