Hur går en rättegång till?

Det som brukar kallas rättegång heter i domstolen huvudförhandling. Det är ett sammanträde i en domstol. Rättegången är muntlig och det betyder att olika personer får berätta om den händelse som åtalet handlar om.
De som blir kallade till rättegång är ofta nervösa och oroliga eftersom det många gånger är den första kontakten de har med en domstol. Mer kunskap om vad som händer före, under och efter rättegången gör att det blir lättare att medverka.

På Rättegångsskolan får du lära dig mer om hur en rättegång går till. Den består av animationer, bilder, korta filmsekvenser och en berättarröst.

Vill du istället läsa om hur en rättegång går till kommer här en kort  beskrivning.

Vad är en huvudförhandling?
Under huvudförhandlingen ska tingsrätten bestämma om den person som är misstänkt för ett brott ska dömas för det. Domstolen går igenom det som har betydelse i målet. Åklagaren redogör först för hur han eller hon anser att brottet har gått till. Det kallas sakframställan.

Därefter pratar domstolen med dig, som nu kallas målsägande.Sedan pratar domstolen med den tilltalade, det vill säga den misstänkte, och slutligen med eventuella vittnen. Har du begärt skadestånd tar domstolen även upp den frågan. Om du undrar över något under huvudförhandlingen kan du vända dig till åklagaren eller till ditt målsägandebiträde, om du har ett sådant.

Mer information om målsägandebiträde hittar du under rubriken "Finns det stöd under rättsprocessen?". Mer om skadestånd finns under rubriken "Kan jag få ekonomisk ersättning?"


Kallelse
När det är dags för rättegång får du en kallelse med posten. Kallelsen får du om du måste förhöras under rättegången eller om du har begärt skadestånd. Du kan även bli kallad till videokonferens.

Om du får en kallelse måste du komma. Du måste kontakta domstolen om du blir sjuk eller har någon annan anledning att inte komma. Domstolen beslutar då om du har ett giltigt skäl att inte närvara. Om du inte har ett giltigt skäl och inte kommer kan du bli tvungen att betala en form av straffavgift som kallas vite. Det finns information om detta i kallelsen.

Om du vill veta mer om kallelse och förberedelser inför rättegången, kan du besöka Sveriges domstolars webbplats.


Vad ska jag göra under huvudförhandlingen?
Under huvudförhandlingen får du med egna ord berätta vad som har hänt. Därefter ställer åklagaren och den tilltalades försvarsadvokat frågor till dig. Domare och nämndemän i domstolen kan också ställa frågor. Förhören med dig kallas målsägandeförhör. De brukar vara detaljerade. Det är nödvändigt för att åklagaren ska kunna bevisa att ett brott har begåtts.


Måste jag träffa den misstänkte?
Om du tror att du inte kommer att kunna berätta allt om den tilltalade är i rummet bör du meddela det i god tid före förhandlingen. Det kan du meddela till domstolen, åklagaren eller till ditt målsägandebiträde. Domstolen kan då till exempel besluta att den tilltalade ska vara i ett annat rum när du förhörs. Den tilltalade har dock rätt att lyssna på förhöret via högtalare.

Om du är rädd för en åhörare kan domstolen besluta att den personen ska gå ut under förhöret med dig. Om mycket känsliga saker tas upp under rättegången kan domstolen besluta att bara vissa personer fårstanna i rättssalen. Man brukar då säga att förhandlingen hålls inom stängda dörrar.


Dom
Domstolen ger besked om när de kommer att meddela domen. Den dagen kan du ringa domstolens kansli och få veta hur domstolen har dömt. Om du har begärt skadestånd får du automatiskt och utan kostnad den skrivna domen med posten. I annat fall får du be åklagaren eller domstolen om att få domen.


Överklagande
Om du inte är nöjd med tingsrättens dom kan du överklaga den till hovrätten. I domen står det hur du ska göra. I vissa fall krävs ett så kallat prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp målet. Det framgår också av domen. Om du överklagar domen kan det bli en ny rättegång i hovrätten. I vissa enkla fall kan dock hovrätten avgöra målet utan att hålla någon huvudförhandling.

Du kan läsa mer om överklagande på Sveriges domstolars webbplats.


Kostnader i samband med rättegången
Om du har kallats till rättegång på begäran av åklagaren har du rätt att få ersättning för de kostnader du har haft för att kunna komma. Du kan ta upp frågan om ersättning i receptionen efter rättegången. Ersättningen betalas ut direkt i domstolens reception. Om du har höga kostnader kan det finnas möjlighet till förskott. Kontakta domstolen om du vill ha mer information.

Har du kostnader för till exempel eget juridiskt ombud eller bevisning, har du rätt att begära ersättning av den tilltalade för dessa kostnader. Om den tilltalade döms att betala ett begärt skadestånd ska han eller hon även betala dina rättegångskostnader.
Senast uppdaterad:2013-10-15
Telefonväxel
090-70 82 00, öppen 08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4, öppen 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå