Utsatt för brott

På sidorna under rubriken Utsatt för brott hittar du information riktad direkt till dig som utsatts för brott.

 

Klicka i bilden så kommer du direkt till de olika avsnitten.

Polisanmälan Vad händer efter polisanmälan? Vad händer efter polisanmälan? Kan jag få ekonomisk ersättning? Kan jag få ekonomisk ersättning? Ska jag uppsöka vård? Finns det någon att prata med? Finns det stöd under rättsprocessen? Kran jag behöva skydd? Hur går en rättegång till? Kan jag få ekonomisk ersättning?
Senast uppdaterad:2014-02-04
Telefonväxel
090-70 82 00, öppen 08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4, öppen 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå