Uppsatstävling

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt en uppsatstävling för studenter kallad "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.
Ny tävlingsperiod
En ny tävlingsomgång startade den 1 juli 2016 och pågår till och med den 31 januari 2018. De deltagande uppsatserna ska vara examinerade under tävlingsperioden och skickas till Brottsoffermyndigheten senast den 31 januari 2018. Uppsatsen skickas via e-post till registrator eller med post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Bifoga kontaktuppgifter och ett registerutdrag eller liknande som styrker att uppsatsen är examinerad. Rådet för Brottsofferfonden utser vinnarna.

Priser
De tre bästa uppsatserna belönas med dessa priser:
1:a pris: 15 000 kr
2:a pris: 10 000 kr
3:e pris: 5 000 kr

Uppsatsämnen
Här hittar du förslag på uppsatsämnen!

Avslutad omgång
Vinnarna i den tävlingsomgång som pågick den 1 februari 2015 till den 30 juni 2016 kommer att offentliggöras i början av år 2017.

Senast utsedda vinnare
Författarna till de vinnande uppsatserna fick sina priser vid en ceremoni på myndigheten i oktober 2015. De vinnande uppsatserna är samlade i en antologi med titeln Brottsoffer i fokus 2015.

 
Pristagarna i uppsatstävlingen "Brottsoffer i fokus". Från vänster: Linus Gardell, juridiska institutionen vid Stockholms universitet, Klara Irhede Wirén, juridiska institutionen vid Göteborgs universitet, och Nora Germundsson, Socialhögskolan vid Lunds universitet.

1:a pris, 15 000 kronor
Ersättning till brottsoffer – Om samspelet mellan den statliga brottsskadeersättningen och ett förändrat överfallsskydd, av Klara Irhede Wirén, juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.

2:a pris, 10 000 kronor
”Det behövs ju röster – starka röster” - en kvalitativ studie av nya förväntningar på kvinnojourerna, av Nora Germundsson, Socialhögskolan vid Lunds universitet .

3:e pris, 5 000 kronor
Brottsoffers processuella rättigheter i Europakonventionen, av Linus Gardell, juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

De belönade uppsatserna från de senaste tävlingsomgångarna har samlats i antologier som heter Brottsoffer i fokus. Följ länken för mer detaljerad information och länkar till uppsatserna i fulltext. Enstaka ex av vissa av volymerna kan kostnadsfritt beställas via Brottsoffermyndigheten.
Senast uppdaterad:2016-09-15