Projektmedel och forskning

Här finns information om hur forskare, ideella organisationer, offentliga och privata verksamheter kan söka projektmedel. Det finns även annan information om Brottsofferfonden, uppsatstävlingen och viktimologisk forskning.

Brottsofferfondens syfte är att ge ekonomiskt stöd till olika former av brottsofferinriktad verksamhet. Medel kan sökas för brottsofferinriktade projekt och forskningsprojekt.

Ett viktigt led i att stödja den viktimologiska forskningen är de viktimologiska forskarkonferenser som Brottsoffermyndigheten årligen arrangerar.

Brottsoffermyndighetens uppsatstävling vänder sig till studenter som skriver uppsats på lägst C-nivå och på temat "Brottsoffer i fokus".

I Projektkatalog för brottsofferforskning finns information om brottsofferinriktade forskningsprojekt och större utvecklingsprojekt som finansierats helt eller delvis av Brottsofferfonden eller genom Brottsoffermyndighetens särskilda utlysningar av medel.

På webbplatsen finns också en idébank där exempel på brottsofferinriktade projekt som genomförts tidigare finns samlade.

Senast uppdaterad:2015-07-10
Telefonväxel
090-70 82 00, öppen 08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4, öppen 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå