Pressmeddelanden

 • Sveriges alla förskolor får ny handledning om brott mot barn

  2016-11-30 Idag den 30 november presenterade regeringen tillsammans med Brottsoffermyndigheten en handledning för förskolepersonal om brott, känslor och rättigheter. Presentationen hölls på förskolan Snäckbacken i Sollentuna tillsammans med en grupp förskolebarn och deras pedagoger.

 • Stödet till ideellt brottsofferarbete fortsätter att öka

  2016-06-23 Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i vår 8,1 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. Ideella föreningar som arbetar med brottsofferfrågor får även denna gång kraftigt ökade bidrag.

 • Nytt uppdrag för bättre digitalt bemötande av brottsutsatta

  2016-05-27 Den som blir utsatt för brott hamnar i en svår och ovan situation. Brottsoffermyndigheten har nu fått i uppdrag av regeringen att kartlägga brottsutsattas behov av stöd och ge förslag på hur de kan få ett bättre digitalt bemötande.

 • Högre ersättning till barn som bevittnat mordförsök

  2016-05-12 Brottsoffermyndigheten höjer den statliga ersättningen till barn som bevittnat att en förälder eller någon annan nära anhörig blivit utsatt för mordförsök av en närstående. Den nya ersättningsnivån är 30 000 kronor när det handlar om gärningar av allvarligt slag.

Senast uppdaterad:2012-03-16