Pressmeddelanden

  • Högre ersättning till barn som bevittnat mordförsök

    2016-05-12 Brottsoffermyndigheten höjer den statliga ersättningen till barn som bevittnat att en förälder eller någon annan nära anhörig blivit utsatt för mordförsök av en närstående. Den nya ersättningsnivån är 30 000 kronor när det handlar om gärningar av allvarligt slag.

Senast uppdaterad:2012-03-16
Telefonväxel
090-70 82 00, öppen 08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4, öppen 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå