Referatsamling

Brottsoffermyndigheten publicerar ett urval vägledande avgöranden i en referatsamling.
Detta har myndigheten gjort sedan 1998 och den åttonde och senaste upplagan, för 2017, publicerades i december 2016. Den ersätter den förra upplagan från 2014.

Under rubriken Aktuella beslut finns ett supplement med de nya beslut som Nämnden för brottsskadeersättning fattat.

Nya referat presenteras också kontinuerligt i Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev. Klicka på länken för att starta en kostnadsfri prenumeraton.

Referatsamlingen som bok kostar 212 kronor och beställs via Wolters Kluwer.
Här hittar du referatsamlingen i fulltext som PDF-fil.

 

Här finns praktiska tips om hur man söker information i en PDF-fil.

Länk till förra upplagan av referatsamlingen, från 2014.
Senast uppdaterad:2016-12-21